Telefoonnummer
050 541 71 15
Spoednummer
050 549 17 98

Openingstijden, vakanties en vrije dagen.

Vakantie:

Tijdens de zomervakantie is, net als voorgaande jaren, de praktijk bijna volledig geopend. Alleen in de laatste 3 weken van de schoolvakantie is de praktijk in plaats van 5 dagen, 3 dagen per week geopend. Er is waarneming door Mw. Regtop op de dagen dat de praktijk gesloten is.

Waarneming is geen voortzetting van de gewone praktijk, daarom hameren wij er op om alleen te bellen als dit echt niet kan wachten tot wij weer terug zijn. Spoed is en blijft spoed!

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 8:00 tot 17:00.

Tussen 12:00 en 13:00 is de praktijk, in verband met middagpauze, gesloten.

Vrijdagochtend van 08:00 tot 12:00 Op de vrijdagmiddag is er geen spreekuur en wordt er uitsluitend voor spoedgevallen waargenomen door
Mw. Z. Regtop, 050-3012310.

Elke ochtend hebben wij tussen 10:00-10:30 overleg, 's middags tussen 15:00-15:30.
Tijdens het ochtendoverleg staat het antwoordappaat aan en is de praktijk, op dat moment, uitsluitend voor spoed te bereiken.

Daarnaast is de praktijk, in verband met de toenemende drukte, na 16:00 uur en op vrijdag na 11:00 uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar.

Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen contact opnemen met de DDG: www.doktersdienstgroningen.nl

 

 

 

Telefoonnummer 050 541 71 15
Spoednummer 050 549 17 98
Weekend- & Avonddiensten: www.doktersdienstgroningen.nl Van Swietenlaan 2b Groningen
Receptenlijn 050 549 31 20
Spreekuur

U kunt tot 12 uur bellen voor het maken van een afspraak. Ook kunt u online een afspraak plannen, daarvoor moet u wel een account aanmaken bij mijngezondheid.net.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is een terugbel spreekuur, de huisarts belt u tussen 12:00 en 13:00. U kunt een afspraak maken via de assistente.

Visites

Als een visite wenselijk is kunt u ‘s ochtends tussen 08.00 en 10.00 bellen voor een afspraak. De visites worden tussen 11:30 en 12:30 gereden.

Recepten

U kunt uw recepten inspreken op de receptenlijn, 050-5493120, in het keuzemenu is het optie 3. Nog eenvoudiger is het om uw recepten in het vervolg te bestellen via MijnGezondheidNet of de MedGemak app.
 Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.mijngezondheid.net