Telefoonnummer
050 541 71 15
Spoednummer
050 549 17 98

Afspraak maken, dat kan ook online!

Voor het maken van een afspraak, kunt u naast het bellen met de assistente ook on-line terecht. U kunt dat doen,
door een account aan te maken bij mijngezondheid.net.

Via de website of de Medgemak app, kunt u dan een afspraak inplannen. Dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week.

Het afspraak maken on-line is niet bedoeld voor het inplannen van bijvoorbeeld het wegsnijden van een moedervlek, het inbrengen van een spiraal of de behandeling van een ingegroeide teennagel, daarvoor moet u altijd bellen, dit kost meer tijd dan de 15 minuten van een 'normale' afspraak en wordt afgesproken op de daarvoor aangewezen tijden.

Naast het maken van een afspraak kunt u hier ook medicatie herhalen, een vraag stellen aan de huisarts of de assistente.
Maar ook uitslagen inzien en (delen) van uw dossier bekijken.

Voordat u een afspraak maakt is het altijd goed om te kijken of dit wel nodig is,ook als u van plan bent de doktersdienst te bellen,
kijk altijd eerst even op www.thuisarts.nl. of op www.moetiknaardedokter.nl

Bij spoed altijd bellen met de praktijk!

 

Telefoonnummer 050 541 71 15
Spoednummer 050 549 17 98
Weekend- & Avonddiensten: www.doktersdienstgroningen.nl Van Swietenlaan 2b Groningen
Receptenlijn 050 549 31 20
Spreekuur

U kunt tot 12 uur bellen voor het maken van een afspraak. Ook kunt u online een afspraak plannen, daarvoor moet u wel een account aanmaken bij mijngezondheid.net.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is een terugbel spreekuur, de huisarts belt u tussen 12:00 en 13:00. U kunt een afspraak maken via de assistente.

Visites

Als een visite wenselijk is kunt u ‘s ochtends tussen 08.00 en 10.00 bellen voor een afspraak. De visites worden tussen 11:30 en 12:30 gereden.

Recepten

U kunt uw recepten inspreken op de receptenlijn, 050-5493120, in het keuzemenu is het optie 3. Nog eenvoudiger is het om uw recepten in het vervolg te bestellen via MijnGezondheidNet of de MedGemak app.
 Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.mijngezondheid.net