Telefoonnummer
050 541 71 15
Spoednummer
050 549 17 98

veel gestelde vragen

Griepspuit
Ieder jaar eind oktober begin november is het weer tijd voor de griepspuit. Iedereen boven de 60 en/of met een chronische aandoening krijgt hiervoor in oktober een oproep.

 

Preventie baarmoederhalskanker
Er bestaat een landelijk preventieproject om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen. In Groningen krijgen vrouwen boven de 30 jaar automatisch een oproep. In principe worden de uitstrijkjes gemaakt door de assistentes. U kunt echter ook anders aangeven.

 

Basispakket en eigen risico                                                                                                                                                                       Sinds 1 januari 2006 valt de huisartsenzorg binnen het basispakket. Een contact met de huisarts heeft geen invloed op het eigen risico. Echter als de huisarts u verwijst voor bijvoorbeeld bloedonderzoek, een echo of ander onderzoek, dus onderzoek dat plaatstvindt buiten onze praktijk, de kosten daarvoor vallen wel onder het eigen risico.                                                                                                                  

De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Daarvoor is het noodzakelijk dat uw huisarts beschikt over de polisnummers van uw zorgverzekering. Wilt u dit -ook bij verandering- doorgeven aan de assistente?

 

Uw rechten als patient(e)
Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn/haar zorg. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. De WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, regelt de relatie tussen patient en hulpverlener. Er is een website die deze wet behandelt.

https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

 

Een privacy reglement
Om duidelijk te maken dat niet iedereen over uw medische gegevens kan beschikken is er een privacy reglement opgesteld. U kunt de assistente vragen om een uitdraai van dit regelement.

 

Klachtenregeling
Een goed contact met uw huisarts is belangrijk, maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Wacht dan niet te lang met het voorleggen van uw klachten. Niets menselijks is uw huisarts vreemd. Pas als duidelijk is wat er dwars zit, kan er aan een oplossing worden gewerkt.

 

Huisartsengroep 9 van de stad Groningen
Mevr. Z. Regtop
Sickingestraat 4, 9785 BH, Zuidwolde
tel: 050-3012310 receptenlijn 3011303
spoed (bij geen gehoor overdag): 3010806

Huisartsenmaatschap Beijum
B. de Vos, B. Luteijn, E ter Steege
Emingaheerd 10, 9736 GA Groningen
tel 050-5415200

Telefoonnummer 050 541 71 15
Spoednummer 050 549 17 98
Weekend- & Avonddiensten 0900 9229 Van Swietenlaan 2b Groningen
Receptenlijn 050 549 31 20
Spreekuur

Zo mogelijk 's ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur bellen voor een afspraak. Indien u denkt extra tijd nodig te hebben, of voor meerdere personen afspreekt, vermeldt dit dan aan de assistente bij het maken van de afspraak. Hiermee voorkomt u dat anderen langer op hun beurt moeten wachten tijdens het spreekuur.

Telefonisch spreekuur

Als u teruggebeld wilt worden, dit 's ochtends doorgeven aan de assistente. Het terugbellen vindt zoveel mogelijk plaats tussen 12.00 en 13.00 uur.

Visites

's Ochtends tussen 08.00 en 10.00 bellen voor een afspraak. Gewoonlijk wordt zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 uur de visite gemaakt.

Recepten

Als u 's ochtends belt voor 11.00, dan staan de medicijnen twee dagen later na 16.00 klaar bij uw apotheek. Heeft u de medicijnen dezelfde dag nog nodig, meld dit even bij de assistente. Er is een receptenlijn: een telefoonlijn met waar u de recepten op een antwoordapparaat kunt inspreken: tel 5493120.